Bảo mật cho Gmail

Cài đặt xác minh 2 bước Gmail

Thiết lập xác minh 2 bước Gmail: Việc bảo mật thông tin ngày nay trở nên rất cấp thiết, đặc biệt là bảo mật thông tin của email. Đối với ai sử dụng email Gmail có thể cài đặt phương pháp bảo mật bằng 2 bước xác minh bằng cách như sau. Đăng nhập vào […]

Continue Reading