Index nhanh bài viết lên Bing.com

index nhanh url bài viết lên Bing

Index nhanh bài viết lên Bing.com ta làm theo bước sau: Đăng nhập vào một trong hai link sau: http://www.bing.com/webmaster/SubmitSitePage.aspx Hoặc http://www.bing.com/toolbox/submit-site-url Dán url cần index vào ô dưới chữ “Type the URL of your homepage” Sau đó điền mã capcha ( Chú ý phải nhập đúng mã) Sau khi nhập mã capcha thì ấn […]

Continue Reading